Odstąpienie od umowy

najlepsze_sklepy_internetowe

Odstąpienie od Umowy sprzedaży


Poniższe szczegóły dotyczące Odstąpienia od Umowy są integralna częścią naszego REGULAMINU i znajdują się w paragrafie 9 pkt 9.1 do 9.11 w.w. Regulaminu, zamieszczonego na naszej stronie.

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. 14 dniowy termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.

3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Prowadzącemu oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Prowadzącego tutaj lub pocztą elektroniczną na adres sklep@saponlabs.com . Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

5. Prowadzący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Prowadzący może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Prowadzącego. Prowadzący nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Prowadzącemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Prowadzącego przed upływem tego terminu.

8. Prowadzący dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

10. Produkty linii "Domowe Spa" są dostarczane w zapieczętowanych opakowaniach. Ze względów higienicznych produkty z zerwaną lub uszkodzoną plombą nie podlegają zwrotowi.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel